Politikalar ve Uyum

FATCA ve CRS

 

Bankalar, vergi alanında uluslararası düzenlemeler olarak bilinen FATCA ve CRS kapsamında çeşitli yükümlülüklere tabidir. Bütün bankalar için geçerli olan bu yükümlülükler uluslararası anlaşmalar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde bir iç mevzuat haline gelmiştir.

 

FATCA ve CRS düzenlemeleri hem banka müşterileri hem de bankalar açısından çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Müşteriler açısından bu yükümlülük, vergi mukimliğine ilişkin beyan ve gerektiğinde ek bilgi ve belge vermek şeklinde özetlenebilir. Bankaların ise müşterilerini vergi mukimlikleri bakımından sınıflandırma ve yurtdışı vergi mukimliği bulunan müşterileri için mevzuatın belirttiği şekilde raporlama yükümlülükleri söz konusudur.

 

FATCA ve CRS konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın web sayfasında detaylı açıklamalar yer almakla birlikte, bu uygulamaların ne anlama geldiği ve kapsamı konusunda sizler için aşağıdaki özet bilgiler hazırlanmıştır.

 

Fatca ve CRS Hakkında

 

Uyum

 

Suç gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılması, rüşvet ve yolsuzluk ekonomiler ve toplum için yıkıcı etkileri olan, başta bankacılık olmak üzere finans sektörü açısından mücadele edilmesi gereken ana tehditler arasındadır. Bu kapsamda Destekbank, sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerin bu tür faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasını, kurumsal varlığı bakımından en temel risk alanlarından biri olarak görür. Banka, yasal düzenlemeler ve uluslararası iyi uygulamalar çerçevesinde, söz konusu faaliyetlerle mücadeleyi bir uyum programı kapsamında, risk temelli bir yaklaşımla yönetmektedir. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız dokümanda, Bankamızın uyum politikasının esasları bulacaksınız.

 

Destekbank Uyum Politikası

Destekbank Wolfsberg CBDDQ

Destekbank W-8-Ben-E