Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Projeleri, şirket değerlerimizden biridir. Çalışanlarımız, toplumumuz ve çevremiz için sürdürülebilir yaşam sorumluluğu bilincinde olup bu değerde kampanyalara, projelere ve programlara dahil olmaktayız. Sürdürülebilir yaşam için, elimizde var olan kaynakların; ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan kıymetini biliyor ve bu değerlere azami ölçüde önem veriyoruz.

Günümüzde çevre kirliliğinin önlenmesi, küresel ısınmaya karşı tedbirler alınması, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevresel konuların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği, işyerlerinde kadın istihdamının ve kadın yönetici sayısının artırılması ve eşitsizliklerin giderilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçi çalıştırmama, kültürel mirasın korunması vb. sosyal konular dünya çapında ön plana çıkmıştır. Destekbank da hızla değişen ve iklim değişikliğinden sosyo-ekonomik eşitsizliğe kadar birçok sorunla yüzleşmek durumunda kalan dünyada sürdürülebilir bankacılığın büyük önem arz ettiğine inanmaktadır. 

 

Bu çerçevede, Banka tüm faaliyetlerini (verilen krediler, Bankanın satın alma faaliyetleri ve Banka içi enerji/su tasarrufu vb.) sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde yürütmek ve kurumsal yapısını da bu prensipler doğrultusunda şekillendirmek amacıyla Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda sürdürülebilirlik politikasını 24.7.2023 tarihinde Banka Yönetim Kurulu’nun onayı ile uygulamaya geçirmiştir. Sürdürülebilirliğin çevresel ve sosyal boyutunu dikkate almak, ulusal ve küresel gelişmeleri takip etmek ve politikaları uygulamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuş ve bu komiteye bağlı çalışacak Banka yetkilisi atanmıştır.

 

Sürdürülebilirlik prensiplerinin tüm iş süreçlerinde içselleştirilmesi amacıyla kurum içi farkındalığın yükseltilmesi sürekli olarak teşvik edilmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından çalışanların sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirilmesi yönünde eğitimler düzenlenmektedir.

 

Diğer taraftan, Destekbank işe alımlarda kadın yönetici ve kadın çalışan sayısını artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, Banka, öncelikli olarak, kağıt tüketimini azaltmak ve iş verimliliğini sağlamak üzere dijitalleşmeyi merkezine almıştır. Gerek müşterilerle olan süreçlerde gerekse Bankanın kendi içindeki süreçlerinde kağıt kullanımı gereken alanlar gözden geçirilerek, bunların yasal düzenlemelerin de izin verdiği ölçüde elektronik ortama taşınması için çalışmalar yapılmaktadır. Banka, bireysel müşterilerine mobil bankacılık ile uzaktan müşteri olma imkanını sunmakta; böylece müşteri olma süreçlerinin getirdiği kağıt kullanımının önüne geçmektedir. Benzer şekilde, gereksiz veya hata ile yazıcıdan çıktı almanın önüne geçmek üzere teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Ayrıca, Banka içerisinde atıklar ayrıştırılarak, atık dönüşümü ciddiye alınmaktadır