Destek Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
i. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar    
ii. Diğer menkul kıymetler    
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri    
iv. Paya dayalı türev araçlar    
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar    
vi. Diğer türev araçlar    
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar    
ii. Diğer menkul kıymetler Yeni İzin  
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri    
iv. Paya dayalı türev araçlar    
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar    
vi. Diğer türev araçlar Yeni İzin  
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar  
ii. Diğer menkul kıymetler Yeni İzin
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri  
iv. Paya dayalı türev araçlar  
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar  
vi. Diğer türev araçlar Yeni İzin
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti  
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti  
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti  
i. Aracılık yüklenimi  
ii. En iyi gayret aracılığı  
VII. Saklama Hizmeti  
i. Sınırlı Saklama Hizmeti Yeni İzin
ii. Genel Saklama Hizmeti