Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler

1. Ticari Krediler 

 

  Asgari Oran Azami Oran Asgari Tutar Azami Tutar Açıklama Güncelleme Tarihi
1.1.1. Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım Ücreti            
1.1.1.1 Kredi Tahsis 0% 0.25%     Kredi limitlerinin tahsis edilmesi veya yenilenmesi durumlarında genel kredi limiti üzerinden yılda bir peşin tahsil edilmekte olup, ayrıca genel kredi limitinde artış yapılması halinde artış tutarı üzerinden tahsis ücreti peşin tahsil edilir. Tahsis ücreti, yeni limit tahsislerinde tahsis edilen tutarın azami %0,25’i, limit yenilemelerinde yenilenen tutarın azami %0,125’i olarak uygulanır. Limit artışı yapılırsa, ilave tahsis edilen tutarın azami %0,25’i olarak hesaplanır. Bir yıldan kısa süreli limit tahsislerinde kredi tahsis ücreti yıllık olup, limit tahsis süresinin ay sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır. BSMV hariçtir. Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.  25.02.2022
1.1.1.2 Kredi Kullandırım 0% 1.10%     Kredi Kullandırım Ücreti, Rotatif kredilerde ortalama kredi bakiyesi üzerinden uygulanır. Azami yıllık %1 dir. Dönemsel (Üç aylık ortalama bakiyeye) azami %0.25 uygulanır ve dönem sonlarında tahsil edilir. Rotatif kredi haricindeki nakdi kredilerde ücret kullandırım anında peşin olarak alınır. Kredi tutarı üzerinden yıllık azami %1.1 uygulanır. Bir yıldan kısa vadeli kredilerde, kredi vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır. BSMV Hariçtir. Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.  25.02.2022
1.1.2. İtibar/Niyet/Referans Mektubu Düzenleme Ücreti 0% 5%     Her bir mektup başına düzenleme aşamasında peşin tahsil edilir. BSMV hariçtir.  25.02.2022
1.2. Teminatlandırma            
1.2.1. Ekspertiz, Teminat Tesis, Değişiklik ve İptal Ücreti         Ekspertiz, ipotek tesis/fek, taşıt rehin işlemlerinin 3.kişilerce yapılması halinde, 3.kişilere ödenen ücretin %15'ine kadar ilave bir ücret tahsil edilebilinir. BSMV hariçtir.  25.02.2022
1.3. Kredi Riski Süreci            
1.3.1. Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti 0% 4%     Kredi riski devam eden nakdi ve gayri nakdi bir kredide teminat, vade, ödeme planı, oran ve benzeri diğer koşullarda değişiklik yapılarak kredinin yeniden yapılandırılması, kullandırılan kredilerin başlangıçta belirlenen ödeme planı ve faiz gibi bankaların kredi onay şartlarını etkileyen her türlü koşulun değiştirilmesi karşılığında alınan ücrettir. BSMV hariçtir.  25.02.2022
1.3.2. Taahhüt/Taahhüde Uymama Ücreti            25.02.2022
1.3.2.1 Taahhüt Ücreti 0% 4%     Taahhüt ücreti, genel kredi sözleşmeleri kapsamında olmayıp özel metinli bir kredi sözleşmesi ile fiyat veya limit taahhüdü verilerek ticari müşterilere tahsis edilen ve kullandırılması taahhüt edilen yatırım ve proje finansmanı kredilerinde, kredinin kullanılmamış bakiyesi üzerinden alınan ücrettir. BSMV hariçtir.  25.02.2022
1.3.2.1 Taahhüde Uymama Ücreti 0% 4%     Taahhüde uymama ücreti, kredi tahsis ve kullandırım aşamalarında ticari müşterilerce taahhüt edilen şartların yerine getirilmemesi halinde alınan ücrettir. Ticari müşterilerce kullanılacağının taahhüt edilmesine rağmen süresi içerisinde kredinin kısmen veya tamamen kullanılmayıp iptal edilmesi halinde, iptal edilen kısım üzerinden alınan ücret de bu kapsamdadır. BSMV hariçtir.  25.02.2022
1.3.3. Gayrinakdi Kredi-Dönem Ücreti 0% 5%     Yıllıktır. BSMV hariçtir.  25.02.2022
1.3.4. Gayrinakdi Kredi- Garantörlük Ücreti 0% 5%     Bankanın ticari müşterilerine projeli konut/işyeri kredileri kapsamında kullandırdıkları gayri nakdi kredilerden kaynaklanan risk karşılığında alınan ücrettir.Yıllıktır. Tahsis edilen kredi limiti üzerinden peşin veya dönemsel tahsis edilir. BSMV hariçtir.  25.02.2022
1.4. Kapama            25.02.2022
1.4.1. Nakdi Kredi-Erken Ödeme Ücreti            25.02.2022
1.4.1.1. Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar - Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) 0% 2%     Kullandırılan kredilerin tamamının/bir kısmının erken kapanması durumunda kalan vadeye göre erken kapama tutarı içerisindeki anapara tutarı üzerinden ücret tahsil edilecek olup, BSMV hariçtir.Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.  25.02.2022
1.4.1.2. Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar - Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) 0% 3%     Kullandırılan kredilerin tamamının/bir kısmının erken kapanması durumunda kalan vadeye göre erken kapama tutarı içerisindeki anapara tutarı üzerinden ücret tahsil edilecek olup, BSMV hariçtir.Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.  25.02.2022
1.4.1.3. Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun - Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) 0%       Yüzde iki'nin üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecektir, BSMV hariçtir.Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.  25.02.2022
1.4.1.4. Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun - Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) 0%       Yüzde üç'ün üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecektir, BSMV hariçtir.Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.  25.02.2022

 

2. Dış Ticaret 

 

  Asgari Oran Azami Oran Asgari Tutar Azami Tutar Açıklama Güncelleme Tarihi
2.1. İthalat İşlemleri            
2.1.1. Akreditif Açılış Ücreti 0% 5%     BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.1.2. Rezerv/ Uyuşmazlık Ücreti     USD 0.00 USD 250.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.1.3. Ön İhbar Ücreti     USD 0.00 USD 250.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.1.4. Aval/ Kabul Ücreti 0% 5%     BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.1.5. Vade/ Tutar Değişiklik Ücreti 0% 5%     BSMV hariçtir. 25.02.2022
2.1.6. Poliçe Kabul Ücreti 0% 5%     BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.2. İhracat İşlemleri            25.02.2022
2.2.1. İhbar Ücreti   2% USD 150.00   BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.2.2. Teyit Ücreti 0% 5%     BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.2.3. Vade/Tutar Değişikliği Ücreti 0% 5%     Değiştirilen vade ve tutar üzerinden. BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.2.4. Vadeli Ödeme Ücreti     USD 0.00 USD 1,000.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.2.5. İskonto Ücreti 0% 5%     BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.2.6. Tahsil Ücreti 0% 5%     BSMV hariçtir. 25.02.2022 
2.3. İthalat/ İhracat Ortak İşlemleri            25.02.2022
2.3.1. Vesaik İnceleme Ücreti     USD 0.00 USD 400.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.3.2. Değişiklik Ücreti     USD 0.00 USD 400.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.3.3. İşlem Ücreti     USD 0.00 USD 400.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.3.4. Muhabir Banka Masrafı     USD 0.00 USD 400.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
2.3.5. Ödeme Ücreti     USD 0.00 USD 400.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022

 

3. Nakit Yönetimi

 

  Asgari Oran Azami Oran Asgari Tutar Azami Tutar Açıklama

Güncelleme

Tarihi

3.1. Tedarikçi Finansmanı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)         Hizmet Sunulmamaktadır.  25.02.2022
3.1.1. Tedarikçi Finansmanı ve DBS Ücreti            25.02.2022
3.1.2. Tedarikçi Finansmanı ve DBS Dönem Ücreti            25.02.2022
3.2. Mevduat, Katılım Fonu ve Kıymetli Maden Depo Hesapları         Hizmet Sunulmamaktadır.  25.02.2022
3.2.1. Para ve Kıymetli Maden Yatırma/Çekme Ücreti            25.02.2022
3.2.1.1.Para Çekme - Günlük Limit Üzeri Para Çekme            25.02.2022
3.2.1.2.Para Çekme - Diğer Şubeden Para Çekme            25.02.2022
3.2.1.3.Para Çekme - Kıymetli Maden Çekimi            25.02.2022
3.2.2. Başka Kuruluş ATM’leri/Ortak ATM’lerden Yapılan İşlemler Ücreti            25.02.2022
3.2.2.1.Para Çekme/Yatırma/Borç ödeme -            25.02.2022
3.2.2.2.ATM Bakiye/Limit/Borç Sorgulama -            25.02.2022
3.3. Para ve Kıymetli Maden Transferleri            25.02.2022
3.3.1. Elektronik Fon Transferi (EFT) Ücreti            
3.3.1.1.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı – 4.300 TL ve altı     TRY 0.00 TRY 4.22 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.1.2.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı – 4.300,01-211.100 TL arası     TRY 0.00 TRY 8.44 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.1.3.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı – 211.100 TL üstü     TRY 0.00 TRY 105.52 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.1.4.Diğer Kanallar - 4.300 TL ve altı     TRY 0.00 TRY 21.10 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.1.5.Diğer Kanallar - 4.300,01-211.100 TL arası     TRY 0.00 TRY 42.21 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.1.6.Diğer Kanallar - 211.100 TL üstü     TRY 0.00 TRY 422.10 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.2. Havale Ücreti            25.02.2022
3.3.2.1.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı - 4.300 TL ve altı     TRY 0.00 TRY 2.11 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.2.2.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı - 4.300,01-211.100 TL arası     TRY 0.00 TRY 4.22 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.2.3.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı - 211.100 TL üstü     TRY 0.00 TRY 52.76 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.2.4.Diğer Kanallar - 4.300 TL ve altı     TRY 0.00 TRY 10.55 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.2.5.Diğer Kanallar - 4.300,01-211.100 TL arası     TRY 0.00 TRY 21.11 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.2.6.Diğer Kanallar - 211.100 TL üstü     TRY 0.00 TRY 211.05 Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.  12.01.2024
3.3.3. Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti            25.02.2022
3.3.3.1.Giden Fon Transferi 0% 2%     BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.3.3.2.Gelen Fon Transferi 0% 2%     BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.3.3.3.Uluslararası Fon Transferi Sorgulama/Mesajlaşma Ücreti     TRY 0.00 TRY 1,000.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.4. Kiralık Kasa         Hizmet Sunulmamaktadır.  25.02.2022
3.4.1. Kiralık Kasa Ücreti           25.02.2022 
3.5. Aracılık Hizmetleri         Hizmet Sunulmamaktadır.  25.02.2022
3.5.1. Aracılık Ücreti            25.02.2022
3.6. Belge ve Bilgilendirme            25.02.2022
3.6.1. Belge ve Bilgilendirme Ücreti            
3.6.1.2. Basılı Ekstre Gönderimi     TRY 0.00 TRY 5.38
Belirtilen ücret sayfa başınadır. İşlemlerin 3.kişilerce yapılması halinde (noter vb.), 3.kişilere ödenen ücret haricinde ilave bir ücret tahsil edilemeyecektir.Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır. BSMV hariçtir.
 12.01.2024
3.6.1.3. Arşiv/Araştırma     TRY 0.00 TRY 50.00
Belirtilen ücret sayfa başınadır. İşlemlerin 3.kişilerce yapılması halinde (noter vb.), 3.kişilere ödenen ücret haricinde ilave bir ücret tahsil edilemeyecektir. BSMV hariçtir.
 25.02.2022
3.7. Çek İşlemleri            25.02.2022
3.7.1. Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti            25.02.2022
3.7.1.1.Çek Defteri (Yaprak Başı) -     TRY 0.00 TRY 100.00    25.02.2022
3.7.1.2.Çek Düzenleme     TRY 0.00 TRY 500.00    25.02.2022
3.7.1.3.Özel Nitelikli Çek Düzenleme -     TRY 0.00 TRY 500.00    25.02.2022
3.7.2. Çek İade Ücreti     TRY 0.00 TRY 100.00    25.02.2022
3.7.3. Çek Tahsilatı Ücreti            
3.7.3.1.Aynı Banka Çeki     TRY 0.00 TRY 100.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.7.3.2.Diğer Banka Çeki     TRY 0.00 TRY 100.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.7.3.3.Döviz Çekleri Tahsilatı (Diğer Banka) 0% 1%     BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.7.4. Çek Belgelendirme ve Düzeltme İşlemleri Ücreti         Hizmet Sunulmamaktadır  25.02.2022
3.8. Senet İşlemleri            
3.8.1. Senet Bilgilendirme Ücreti     TRY 0.00 TRY 50.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.8.2. Senet İade Ücreti     TRY 0.00 TRY 50.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.8.3. Senet Protesto İşlemleri Ücreti            25.02.2022
3.8.3.1. Senet Protesto     TRY 0.00 TRY 500.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.8.3.2. Senet Protesto Kaldırma     TRY 0.00 TRY 500.00 BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.8.4. Senet Tahsile Alma Ücreti            25.02.2022
3.8.4.1.Aynı Banka Senet Tahsili 0% 1%     BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.8.4.1.Muhabir Banka Senet Tahsili 0% 1%     BSMV hariçtir.  25.02.2022
3.9. Geç Para Yatırma 0% 0.50%     15:30'dan sonra gerçekleştirilen işlemlerde işlem tutarı üzerinden tahsil edilir. Tüm para birimleri için geçerlidir. BSMV Hariçtir.  12.01.2024

 

4. Ödeme Sistemleri

 

  Asgari Oran Azami Oran Asgari Tutar Azami Tutar Açıklama Güncelleme Tarihi
4.1. POS Ücretleri         Hizmet Sunulmamaktadır  25.02.2022
4.1.1. POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Fiziki POS            25.02.2022
4.1.2. POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Sanal POS            25.02.2022
4.1.3. Kayıp/Hasarlı POS ve Aksesuar Bedeli            25.02.2022
4.2. Üye İşyeri Ücretleri         Hizmet Sunulmamaktadır  25.02.2022
4.2.1. Üye İşyeri Ücreti Peşin/Taksit            25.02.2022
4.2.2. Bloke Çözüm Ücreti            25.02.2022
4.3. Ticari Kart ile Yapılan İşlemler         Hizmet Sunulmamaktadır  25.02.2022
4.3.1. Ticari Kart Üyelik Ücreti            25.02.2022
4.3.2. Nakit Avans Ücreti            25.02.2022