Yatırım Ürün ve Hizmetleri

  • Ana sayfa
  • Ürünlerimiz
  • Yatırım Ürün ve Hizmetleri

İşlem Aracılığı

Müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına yatırım kuruluşu tarafından borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine veya Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş başka kuruluşa iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesi faaliyetidir.

Portföy Aracılığı

Müşterinin, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin yatırım kuruluşu tarafından, karşı taraf olarak yerine getirilmesi faaliyetidir.

Sınırlı Saklama

Yetkili olunan veya aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının saklanması faaliyetidir.
Destekbank, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.02.2023 tarihli kararı ile detayları aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere, işlem aracılığı, portföy aracılığı ve sınırlı saklama faaliyetinde bulunmak konusunda Kurul’dan yetki almıştır.
Bu sayfada yer alan, yatırım ürün ve hizmetlerine ilişkin açıklamalar, risk bildirimleri, sözleşme öncesi bilgilendirme formu, çerçeve sözleşme ve diğer bilgilendirme dokümanları, Bankamız tarafından sunulan yatırım ürünlerinden en doğru şekilde yaralanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Bununla birlikte, bu sayfada ve sayfada yer alan diğer dokümanlarda yer alan bilgiler genel niteliktedir ve faydalanmak istediğiniz ürünlere ilişkin alım satım kararınızı destekleyecek yeterli bilgi içermiyor olabilir.
Destek Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar
ii. Diğer menkul kıymetler
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri
iv. Paya dayalı türev araçlar
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar
vi. Diğer türev araçlar
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar
ii. Diğer menkul kıymetler Yeni izin
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri
iv. Paya dayalı türev araçlar
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar
vi. Diğer türev araçlar Yeni izin
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar
ii. Diğer menkul kıymetler Yeni izin
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri
iv. Paya dayalı türev araçlar
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar
vi. Diğer türev araçlar Yeni izin
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti
i. Aracılık yüklenimi
ii. En iyi gayret aracılığı
VII. Saklama Hizmeti
i. Sınırlı Saklama Hizmeti Yeni izin
ii. Genel Saklama Hizmeti

Hazine Ürünleri

Türev Ürünler

Forward alım-satım işlemleri dahil olmak üzere opsiyon, swap gibi vadeli işlemleri kapsar.

Forward İşlem

İleri bir vadede belirli bir tutarda bir para çiftinin veya kıymetli madenin belirli bir kur ile alınıp, satılmasıdır. Vade, tutar ve kur, vade başında belirlenmiş ve kesindir.

Opsiyon

Bir döviz veya kıymetli madeni, belirli bir vadede, belirli bir tutarda, belirli bir kur ile alma veya satma hakkıdır. Hak sahibi, karşılığında vade başında bir opsiyon primi ödemiştir. Buna istinaden vade sonunda işlemi gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme hakkına sahiptir. Diğer taraf bu karara uymak zorundadır. Kullanım hakkına sahip taraf, vade sonunda işlemi gerçekleştirmezse yani hakkını kullanmazsa prim iadesi talep edemez

Para Swapı

Belirli bir vade için likit olunan para birimi ile ihtiyaç olunan para biriminin değiş-tokuşudur. Vade, tutar ve kur, vade başında belirlenmiş ve kesindir. Vade başında iki para birimi taraflar arasında belirlenen bir kur kullanılarak değiştirilir. Vade sonunda ise yine vade başında belirlenen başka bir kur ile para birimleri karşılıklı iade edilir.

Spot İşlem

Vadeli işlem sayılmayan, t+0(bugün) valörlü TL-YP ve YP-YP döviz veya kıymetli maden alım-satım işlemlerini kapsar.

Menkul Kıymet İşlemleri

Kesin alım-satım

Vadesinde ve/veya vade içinde anapara üzerine bir getiri taahhüt eden borçlanma araçları ile yapılan işlemlerdir. Ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen hazine bonosu ve devlet tahvillerini ifade etse de özel sektör tarafından çıkartılan finansman bonoları ve tahviller de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Saklaması genellikle yurtiçinde Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilir.

Ayrıca, yurtdışı borçlanma enstrümanı olan Eurobondlar ise genellikle tezgah üstü piyasalarda işlem görür ve saklaması euroclear, cedel gibi yurtdışındaki takas ve saklama bankalarında gerçekleştirilir.

Repo/Ters Repo

Repo Sabit getirili menkul kıymetlerin, verilen taahhütler kapsamında kıymetin vadesine kadar geçici sürelerle belli bir nema karşılığında alım/satımının yapılarak paranın plase edilmesi veya borçlanılması işlemleridir. Genelde söz konusu işlemler gecelik, haftalık veya aylık vadelerde yapılmaktadır.