SPK Yetki belgeleri

  • Ana sayfa
  • Hakkımızda
  • SPK Yetki belgeleri
Destek Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar
ii. Diğer menkul kıymetler
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri
iv. Paya dayalı türev araçlar
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar
vi. Diğer türev araçlar
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar
ii. Diğer menkul kıymetler Yeni izin
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri
iv. Paya dayalı türev araçlar
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar
vi. Diğer türev araçlar Yeni izin
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar
ii. Diğer menkul kıymetler Yeni izin
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri
iv. Paya dayalı türev araçlar
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar
vi. Diğer türev araçlar Yeni izin
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti
i. Aracılık yüklenimi
ii. En iyi gayret aracılığı
VII. Saklama Hizmeti
i. Sınırlı Saklama Hizmeti Yeni izin
ii. Genel Saklama Hizmeti