Nakit Krediler

  • Ana sayfa
  • Ürünlerimiz
  • Nakit Krediler

O/N Krediler

Belirli günlerde artan ve düzenli nakit akışının dışında yoğunlaşma oluşturan (SGK, maaş, vergi, çek vb.) ödemeler için kısa vadeli kullandırılan kredi türüdür

Kredi kullanımı ile kısa süreli, belirli günlerde artan nakit çıkışlarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Kredinin faizi günlük olarak tahsil edilmektedir

Spot Krediler

Tutarı, faiz oranı ve vadesi anapara kullandırım tarihinde sabitlenen ve firmaların kısa/orta vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir kredi türüdür

Faiz oranı, kredi vadesine kadar sabit olduğundan piyasa faiz dalgalanmalarından korumaktadır.

Kredi anaparasının vadesinden önce tamamen veya kısmen kapatılması durumunda kanunen belirlenen oranlar dahilinde erken kapama komisyonu tahsil edilir

Rotatif Kredi

Faiz tutarı, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son işgünü tahsil edilen ve kredi vadesi içerisinde, belirlenmiş limit dahilinde sürekli anapara kullanım ve geri ödemesi yapılabilen bir kredi türüdür

Kredinin faiz oranı piyasa şartlarına göre kredi vadesi boyunca değişkenlik gösterebilmektedir.

Rotatif Kredi sayesinde sürekli olarak anapara kullanım ve geri ödemesi yapılabildiğinden nakit akışlarında oluşabilecek düzensizliklere karşı korumakta, nakit fazlalığı olduğun dönemde faiz giderinin oluşmasını önlemektedir.

Taksitli Kredi

Müşterilerin işletme, proje ve yatırım finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, kısa/orta/uzun vadeli ödeme planları düzenlenerek kullandırılan taksitli bir kredi türüdür.

Taksitli Krediler, taksit tarihleri belirli periyotlarda (aylık, üç aylık, yıllık vb) ve her bir taksit tutarı eşit veya farklı belirlenerek kullandırılabilinir.

Faiz oranı sabit veya değişken olabilir

Kredi anaparasının vadesinden önce tamamen veya kısmen kapatılması durumunda kanunen belirlenen oranlar dahilinde erken kapama komisyonu tahsil edilir

Döviz Kredisi

‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ kapsamında, döviz geliri olan veya döviz geliri olmayan ancak kanun kapsamında istisna tanınmış şartlara haiz tüzel kişilere kullandırılan yabancı para kredi türüdür.

Döviz gelirine sahip firmalar tarafından döviz kredisi kullandırımında, döviz geliri taahhüdü yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fon kesintileri uygulanmamaktadır.

Kredi anaparasının vadesinden önce tamamen veya kısmen kapatılması durumunda kanunen belirlenen oranlar dahilinde erken kapama komisyonu tahsil edilir.