Gayri Nakit Krediler

  • Ana sayfa
  • Ürünlerimiz
  • Gayri Nakit Krediler

Teminat Mektubu

Kamu kurum/kuruluşlarına veya özel gerçek/tüzel kişilere (Muhatap) karşı, sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumunda ödenmesi gereken tutarın garanti edildiği mektuplardır.

Konularına göre avans, geçici, kesin, mal alımı vb. farklı isimler altında teminat mektupları isimlendirilebilmektedir.

Yurt içi veya dışındaki muhataplara yönelik, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden süreli/süresiz düzenlenebilmektedir.

Düzenlenen teminat mektupları için, peşin, aylık veya üç aylık devrelerle komisyon tahsilatı yapılır.

Referans Mektubu

Talep üzerine, Türk Lirası veya yabancı para olarak düzenlenebilen, Banka’da sahip olunan ürünleri gösteren mektuplardır.

Düzenlenen referans mektupları için peşin ücret tahsilatı yapılır.